** Het is vanaf nu mogelijk om ook online een afspraak te maken. **

Privacystatement

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Aadal Dierenklinieken doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens slaan wij (digitaal) op. Dit doen wij om goede service aan u te kunnen
verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.
Aadal Dierenklinieken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aadal Dierenklinieken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht

  • Het uitvoeren van een opdracht

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

  • Relatiebeheer (bijv. het versturen van uitnodigingen)

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  • Om te reageren op uw bericht of verzoek aan ons

  • Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

Aadal Dierenklinieken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aadal Dierenklinieken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aadal Dierenklinieken en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@aadal.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.

Aadal Dierenklinieken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aadal Dierenklinieken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aadal.nl

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een klein databestand.
Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie
worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. De meeste cookies
zijn zogeheten sessie cookies die direct na uw bezoek worden gewist. Cookies bevatten informatie die
ons bij een later bezoek in staat stelt u te herkennen. Herkenning vindt plaats op basis van de in de
cookie opgeslagen informatie van het IP adres. Cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak te
vergroten en toegang tot onze website te faciliteren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door
het wijzigen van de cookie instellingen binnen uw browser. Houd er rekening mee dat bij wijziging van
deze instellingen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten binnen deze
website.

Registreren

Om gebruik te maken van onze services dient u zich eerst te registreren. De gegevens die u invoert
gedurende registratie zoals, naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. worden uitsluitend gebruikt om
u te voorzien van informatie aangaande de diensten van Aadal Dierenklinieken en/of daaraan
gerelateerde producten. Gedurende de registratie worden naast de ingevoerde gegevens ook de tijd
en datum van registratie opgeslagen. Dit doen wij om onszelf te beschermen tegen misbruik van uw
gegevens door derden, door zich zonder uw weten bij ons te registreren.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor
Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Met deze plugin telt uw
bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Contact

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail (info@aadal.nl) en/of het
contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contactverzoek te
kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens
met andere gegevens die worden verzameld op onze website